اولین تولید کننده میلگرد بستر در استان قم

میزان رضایت از خرید

میلگرد بستر 82%
تیرچه صنعتی 91%
خرپا صنعتی 80%
قلاب و گیره 98%

میزان رضایت از خرید

قلاب و گیره

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

قلاب میلگرد بستر و نکات آن

میلگرد بستر از جمله روش های بسیار کارآمد است که برای افزایش مقاومت دیوارها در برابر نیروهای خارجی به کار برده می شود. میلگرد بستر بین بلوک های دیوار قرار می گیرد و باید به وسیله ی قلاب و گیره به ستون متصل شود. قلابی که برای اتصال میلگرد بستر به ستون به کار برده می شود باید حداقل قطر ۴ میلیمتر داشته باشد و طول آن نیز حداقل ۷۵ برابر قطر آن باشد. گیره نیز باید به کمک پیچ و رولپلاک به ستون پیچ شود. قلاب درون گیره قرار می گیرد و دو سر آزاد آن را روی دیوار می گذارند. میلگرد بستر نیز روی آرماتور قلاب می آید. برای اتصال قلاب به میلگرد بستر نیازی به بستن آن با سیم نیست.